עבור קובעי מדיניות

ב-EARLY, אנו מכירים בתפקיד המרכזי שממלאים מקבלי החלטות בעיצוב מדיניות והתערבויות הקשורות לבריאות הנפש של נוער.


ההתחייבות שלנו
 

אנו מבינים את החשיבות של מדיניות והתערבויות משפיעות בהתמודדות עם אתגרי בריאות הנפש של נוער. EARLY שואפת לספק הנחיות מבוססות ראיות והמלצות מדיניות שיתמכו במקבלי החלטות בפיתוח ויישום אסטרטגיות יעילות לקידום בריאות הנפש של בני נוער.


 דף זה נמצא בבנייה. בקרו אותנו שוב בקרוב לתוכן נוסף

/fileadmin/_processed_/4/c/csm_background_00098e5065.jpg