השותפים

הכירו את השותפים


שותפי הקונסורציום של הפרויקט מורכבים ממגוון רחב של מוסדות מוערכים מרחבי אירופה ומחוצה לה, הכוללים מוסדות אקדמיים לצד ארגונים לאומיים ובינלאומיים עם התמקדות בבריאות הנפש הציבורית.
הקונסורציום מייצג מאמץ שיתופי בין גורמים אקדמיים וגורמי הסברה. שותפות זו מאפשרת גישה מאוחדת, רב לאומית להתמודדות עם אתגרי בריאות הנפש וקידום תוצאות חיוביות ברמה בינלאומית.

Hochschule Emden/Leer (HS EL)

Emden, Germany

Logos University College (LOGOS)

Tirana, Albania

Universiteti i Mjekesise Tirane (UMT)

Tirana, Albania

The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)

Brussels, Belgium

Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks Europe (GAMIAN-Europe)

Brussels, Belgium

Universite Libre de Bruxelles (ULB)

Brussels, Belgium

Technische Universitaet Muenchen (TUM)

Munich, Germany

Tel Aviv University (TAU)

Tel Aviv, Israel

Universita degli Studi di Cagliari (UNICA)

Cagliari, Italy

למד עוד

Societatea Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeutilor si Psihologilor Clinicieni din Moldova (SPNPPC)

Chisinau, Republic of Moldova

European Public Health Association (EUPHA)

Utrecht, Netherlands

Medical University of Gdańsk (MUG)

Gdansk, Poland

Instituto de Saude Publica da Universidade do Porto (ISPUP)

Porto, Portugal

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova (UMFCV)

Craiova, Romania

Faculty of Medicine University of Novi Sad (UNS-MF)

Novi Sad, Serbia

Stichting WONCA Europe (WONCA Europe)

Ljubljana, Slovenia

Fundacion Privada Instituto de Salud Global Barcelona (ISGLOBAL)

Barcelona, Spain

Universitaet Augsburg (UAU)

Augsburg, Germany

School of Health Sciences at Zurich University of Applied Sciences (ZHAW)

Zurich, Switzerland  

/fileadmin/_processed_/4/c/csm_background_00098e5065.jpg