PËR VENDIMMARRËSIT 

Në EARLY ne jemi të ndërgjegjshëm për rolin kyç që vendimmarrësit kanë në politikë-bërjen dhe ndërhyrjet drejtuar shëndetit mendor të të rinjve.  

Impenjimi ynë 

Ne jemi të ndërgjegjshëm për rëndësinë e politikave sociale dhe ndërhyrjeve në terren për të përballur sfidat e shëndetit mendor tek të rinjtë. EARLY synon të ofrojë udhëzime dhe rekomandime të bazuara në evidenca reale, për të mbështetur vendimmarrësit në zhvillimin dhe zbatimin e strategjive efektive për të promovuar shëndetin mendor të të rinjve.

 


Kjo faqe është në përpunim. Na vizitoni përsëri së shpejti për më shumë informacion.

/fileadmin/_processed_/4/c/csm_background_00098e5065.jpg