EARLY Project onthuld: Een allesomvattende poging om geestelijke gezondheidsproblemen bij jongeren aan te pakken

EARLY Project onthuld: Een allesomvattende poging om geestelijke gezondheidsproblemen bij jongeren aan te pakken

In een poging om het urgente probleem van geestelijke gezondheid onder jongeren aan te pakken, is het door de Europese Unie gefinancierde EARLY project van start gegaan.

Met een consortium van 19 partners uit 14 landen vertegenwoordigt het EARLY-project een gezamenlijke inspanning om het kritieke probleem van de geestelijke gezondheid van jongeren aan te pakken en probeert het de last van niet-overdraagbare ziekten te verlichten, met een specifieke focus op geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie, angst, stressstoornissen en stoornissen in middelengebruik bij jongeren.

De partners kwamen op 11 en 12 januari samen voor de startbijeenkomst van het EARLY project op de Hogeschool Emden/Leer.

In de komende vier jaar wordt een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin psychische aandoeningen bij jongeren kunnen worden herkend. Onder leiding van Prof. Dr. Jutta Lindert van het Department of Social Work and Health, Emden/Leer University of Applied Sciences wil het consortium zijn missie bereiken door middel van een alomvattende aanpak die onderzoek, interventie en samenwerking omvat. Een van de belangrijkste strategieën is de ontwikkeling van een veelzijdige blootstellingsmatrix, ontworpen om zich aan te passen aan opkomende risico's en een beter begrip te krijgen van de factoren die de geestelijke gezondheid van jongeren beïnvloeden.

Verder wil het project inzicht krijgen in de percepties van jongeren, ouders en belanghebbenden door middel van kwalitatieve interviews, met als doel verschillende perspectieven in de initiatieven te integreren. Door representatieve, multinationale gegevens over de geestelijke gezondheid van jongeren te verzamelen, wil het project de basis leggen voor op feiten gebaseerde interventies die het geestelijk welzijn effectief kunnen bevorderen en geestelijke gezondheidsproblemen bij jongeren kunnen voorkomen.

Kenmerkend voor het EARLY project is het mixed methods onderzoek, dat zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodologieën combineert. Deze aanpak stelt het project in staat om bestaande metingen van de geestelijke gezondheid van jongeren te evalueren, verschillende blootstellingsfactoren te beoordelen en een transversaal onderzoek uit te voeren om basisgegevens vast te stellen voor een multicomponent pilotinterventie in vijf geselecteerde landen.

Naast de onderzoeksinspanningen wil het EARLY project de bereidheid van landen om interventies voor de geestelijke gezondheid van jongeren te implementeren evalueren en de bestaande diensten voor jongeren in kaart brengen, met als uiteindelijk doel robuuste gegevens te verschaffen over de geestelijke gezondheid van jongeren in de Europese regio en op feiten gebaseerde interventies te ontwerpen.

De lancering van het EARLY project markeert een belangrijke stap voorwaarts in het aanpakken van de complexe uitdagingen rondom de geestelijke gezondheid van jongeren, door gebruik te maken van een multidisciplinaire aanpak en het bevorderen van internationale samenwerking in het verminderen van de last van niet-overdraagbare aandoeningen, met name geestelijke gezondheidsproblemen, bij jongeren.

/fileadmin/_processed_/4/c/csm_background_00098e5065.jpg