Razkritje projekta EARLY: Celovita prizadevanja za reševanje vprašanj duševnega zdravja mladih

Razkritje projekta EARLY: Celovita prizadevanja za reševanje vprašanj duševnega zdravja mladih

V prizadevanju za reševanje perečega vprašanja duševnega zdravja med mladimi se je začel izvajati projekt EARLY, ki ga financira Evropska unija.

Projekt EARLY, v katerem sodeluje konzorcij 19 partnerjev iz 14 držav, je skupno prizadevanje za reševanje kritičnega vprašanja duševnega zdravja mladih in skuša zmanjšati breme nenalezljivih bolezni s posebnim poudarkom na duševnih boleznih, kot so depresija, tesnoba, stresne motnje in motnje uporabe snovi pri mladih.
Partnerji so se 11. in 12. januarja zbrali na uvodnem sestanku projekta EARLY na Univerzi uporabnih znanosti Emden/Leer.

V naslednjih štirih letih bo izvedena obsežna študija o tem, v kolikšni meri je mogoče prepoznati duševne bolezni pri mladih. Pod vodstvom prof. dr. Jutte Lindert z Oddelka za socialno delo in zdravje na Univerzi za uporabne znanosti Emden/Leer namerava konzorcij svoje poslanstvo uresničiti s celovitim pristopom, ki vključuje raziskave, intervencijo in sodelovanje. Ena od njegovih ključnih strategij vključuje razvoj vsestranske matrike izpostavljenosti, namenjene prilagajanju nastajajočim tveganjem in zagotavljanju globljega razumevanja dejavnikov, ki vplivajo na duševno zdravje mladih.

Poleg tega želi projekt s kvalitativnimi intervjuji pridobiti vpogled v dojemanje mladih, staršev in zainteresiranih strani, da bi v svoje pobude vključil različne perspektive. Z zbiranjem reprezentativnih, večnacionalnih podatkov o duševnem zdravju mladih želi projekt postaviti temelje za z dokazi podprte intervencije, ki lahko učinkovito spodbujajo duševno blagostanje in preprečujejo duševne bolezni med mladimi.

Za projekt EARLY je zlasti značilna študija z mešanimi metodami, ki združuje kvalitativne in kvantitativne metodologije. Ta pristop bo v okviru projekta omogočil pregled obstoječih ukrepov za duševno zdravje mladih, oceno različnih dejavnikov izpostavljenosti in izvedbo presečne raziskave za določitev izhodiščnih podatkov za večkomponentni pilotni poseg v petih izbranih državah.

Poleg raziskovalnih prizadevanj si projekt EARLY prizadeva oceniti pripravljenost držav na izvajanje ukrepov za duševno zdravje mladih in kartirati obstoječe storitve za mlade, s končnim ciljem zagotoviti zanesljive podatke o duševnem zdravju mladih v evropski regiji in oblikovati na dokazih temelječe ukrepe.

Začetek projekta EARLY pomeni pomemben korak naprej pri reševanju zapletenih izzivov, povezanih z duševnim zdravjem mladih, saj bo uporabil multidisciplinarni pristop in spodbujal mednarodno sodelovanje pri zmanjševanju bremena nenalezljivih bolezni, zlasti duševnih bolezni, pri mladih.

/fileadmin/_processed_/4/c/csm_background_00098e5065.jpg