PARTNERËT E PROJEKTIT

NJIHUNI ME PARTNERËT 

Konsorciumi i partnerëve në projekt konsiston në një larmishmëri institucionesh të nderuara, evropiane dhe jo vetëm, duke përfshirë institucione akademike së bashku me organizata kombëtare dhe ndërkombëtare me fokus në shëndetin mendor publik.

Konsorciumi synon bashkëpunimin mes entiteteve akademike dhe jo vetëm. Ky partneritet mundëson një qasje të bashkuar dhe shumëkombëshe për të adresuar sfidat e shëndetit mendor dhe për të promovuar rezultate rilevante në nivel ndërkombëtar.
 

 

Hochschule Emden/Leer (HS EL)

Emden, Germany

Logos University College (LOGOS)

Tirana, Albania

Universiteti i Mjekesise Tirane (UMT)

Tirana, Albania

The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)

Brussels, Belgium

Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks Europe (GAMIAN-Europe)

Brussels, Belgium

Universite Libre de Bruxelles (ULB)

Brussels, Belgium

Technische Universitaet Muenchen (TUM)

Munich, Germany

Tel Aviv University (TAU)

Tel Aviv, Israel

Universita degli Studi di Cagliari (UNICA)

Cagliari, Italy

më shumë

Societatea Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeutilor si Psihologilor Clinicieni din Moldova (SPNPPC)

Chisinau, Republic of Moldova

European Public Health Association (EUPHA)

Utrecht, Netherlands

Medical University of Gdańsk (MUG)

Gdansk, Poland

Instituto de Saude Publica da Universidade do Porto (ISPUP)

Porto, Portugal

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova (UMFCV)

Craiova, Romania

Faculty of Medicine University of Novi Sad (UNS-MF)

Novi Sad, Serbia

Stichting WONCA Europe (WONCA Europe)

Ljubljana, Slovenia

Fundacion Privada Instituto de Salud Global Barcelona (ISGLOBAL)

Barcelona, Spain

Universitaet Augsburg (UAU)

Augsburg, Germany

School of Health Sciences at Zurich University of Applied Sciences (ZHAW)

Zurich, Switzerland 

/fileadmin/_processed_/4/c/csm_background_00098e5065.jpg