PËR KËRKUESIT SHKENCORË 

Në EARLY, ne jemi të ndërgjegjshëm për rolin parësor që hulumtues si ju mund të keni në lidhje me mirëqënien mendore të të rinjve. Projekti ynë I dedikohet hulumtimit se sit ë mund të mbështesim sa më efektivisht shëndetin mendor të rinisë duke sjellë, për herë të parë në rajonin europian, evidenca të bazuara në terren, si dhe duke synuar hartimin e një programi ambicioz e inovativ për ndërhyrjen dhe trajtimin.

Misioni ynë  

Ne synojmë të kuptojmë sfidat me të cilat ballafaqoheni në mbështetjen e të rinjve dhe shëndetit mendor të tyre. EARLY synon të ofrojë udhëzime të bazuar në prova dhe rekomandime politikash që do të mbështesin profesionistët që punojnë me të rinjtë në përpjekjet e tyre për të adresuar shëndetin mendor dhe gjendjet shëndetësore të tyre.


Kjo faqe është në përpunim. Na vizitoni përsëri së shpejti për më shumë informacion.

/fileadmin/_processed_/4/c/csm_background_00098e5065.jpg